Poziomy językowe

Początkujący (A1 i A2)

a1A1:Umiejętność stosowania i rozumienia wyrażeń z języka codziennego, konstruowania prostych zdań i pytań umożliwiających elementarną komunikację. Przykładowe zagadnienia: przedstawianie się, opis osób, opis miejsca zamieszkania, przedmioty użytku codziennego, zawody itp. Użytkownik początkujący potrafi zrozumieć znane mu, proste wyrażenia przy wolnym tempie wypowiedzi oraz wyraźnej wymowie. Potrafi też przeczytać i napisać krótki tekst, wypełnić formularz osobowy.

a2A2: Umiejętność prostego komunikowania o obecnej sytuacji, potrzebach,problemach. Zdolność do opisywania i formułowania zdań dotyczących wykształcenia, rodziny, zakupy, otoczenia, miejsca pracy itp. Użytkownik na poziomie A2 rozumie konkretne, proste informacje (np. teksty dotyczące życia codziennego, reklamy, prospekty itp.) oraz główne informacje zawarte w niezłożonych komunikatach i ogłoszeniach. Posługuje się ciągiem prostych zdań.

Średniozaawansowany (B1 i B2)

b1B1: Umiejętność opisywania i wyrażania w prosty sposób przeżyć, zdarzeń. Użytkownik samodzielny potrafi wypowiedzieć się na tematy oraz zdobyć informacje związane z zainteresowaniami, podróżą, pracą, wydarzeniami bieżącymi. Potrafi w sposób jasny wyrazić także swoją opinię oraz plany i marzenia.

b2B2: Umiejętność rozumienia dłuższych i bardziej skomplikowanych wypowiedzi, wykładów lub relacji. Poziom ten umożliwia także zrozumienie większości programów dotyczących życia codziennego i wydarzeń bieżących, wiadomości telewizyjnych, filmów, artykułów i reportaży dotyczących problemów współczesnego świata oraz współczesnych dzieł literackich. Użytkownik samodzielny na poziomie B2 spontanicznie formułuje w sposób przejrzysty i jasny wypowiedzi związane z interesującymi go dziedzinami. Potrafi przedstawić swoje zdanie i bronić swoich poglądów.

Zaawansowany (C1 i C2)

c1C1: Rozumienie długich i złożonych wypowiedzi, tekstów literackich, informacyjnych oraz artykułów specjalistycznych i instrukcji technicznych. Użytkownik potrafi się skutecznie porozumiewać w kontaktach towarzyskich i zawodowych. Precyzyjnie formułuje swoje myśli i poglądy dotyczące skomplikowanych zagadnień w sposób płynny i spontaniczny.

c2C2: Umiejętność zrozumienia wszystkich wypowiedzi, nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimych użytkowników języka. Użytkownik zaawansowany na poziomie C2 zna i odpowiednio stosuje wyrażenia idiomatyczne i potoczne potrafi uczestniczyć w każdej rozmowie czy dyskusji. Wyraża się w sposób płynny i klarowny. Rozumie z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, w tym także abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty.

www.tlumaczserbskiego.pl