Jakość

page3-img1Naszą firmę tworzy zespół najlepszych tłumaczy z wieloletnim stażem, co pozwala nam zagwarantować najwyższy poziom świadczonych usług. Zawsze wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom przy jednoczesnej trosce o rzetelność i profesjonalizm. Nad jakością wykonywanych przez nas tłumaczeń czuwa grupa specjalistów – teoretyków i praktyków z zakresu przekładoznawstwa.

Pracujemy w narzędziach CAT, które zapewniają jednolitość terminologiczną oraz sprawną obsługę zlecenia.


Naczelnymi zasadami, którymi się kierujemy, są:

  • bezwzględna terminowość – zawsze dotrzymujemy ustalonego terminu,
  • spójność terminologiczna – dbamy o to, żeby stosowana terminologia pokrywała się z    terminologią użytą w materiałach referencyjnych,
  • należyta autokorekta i korekta tekstu – samo tłumaczenie to nie wszystko – każdy tekst musi być należycie sprawdzony.

Stawiając na stały rozwój firmy kładziemy szczególny nacisk na doskonalenie systemu pracy i poszerzanie kompetencji naszego zespołu.

Nieodłączną częścią wykonywanych przez nas tłumaczeń są konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie, co zapewnia rzetelność i poprawność merytoryczną przekładu, w tym także tłumaczeń specjalistycznych i technicznych. Gdy nie wiemy, nie boimy się pytać!