Języki

 

JĘZYK SERBSKI

serbiaJęzyk urzędowy w Republice Serbii oraz jeden z trzech języków urzędowych w Bośni i Hercegowinie (głównie w Republice Serbskiej), a także w Czarnogórze. Posługuje się nim około 12 milionów Serbów. Jest oparty na dialekcie sztokawski, w 2 wariantach: ekawskim, używanym w większości Serbii oraz (i)jekawskim, który usłyszeć można w Czarnogórze i Bośni i Hercegowinie.

Serbski jest językiem dwualfabetycznym, co oznacza, że równolegle funkcjonuje zapis cyrylicą i łacinką, przy czym cyrylica, zgodnie z Konstytucją RS, uznawana jest za pismo urzędowe, stąd wymóg posługiwania się cyrylicą w oficjalnej korespondencji, dokumentacji i pismach urzędowych. Łacinka jest chętniej używana w mediach i na stronach internetowych.

JĘZYK CHORWACKI

chorwacjaJęzyk urzędowy w Republice Chorwacji oraz jeden z trzech języków urzędowych w Bośni i Hercegowinie (głównie w Hercegowinie). Szacuje się, że posługuje się nim ok. 7 milionów użytkowników. Urzędowy chorwacki jest oparty na dialekcie sztokawskim (czyli wspólnym dla języka serbskiego), jednak równolegle funkcjonują też dwa inne dialekty: kajkawski i czakawski.

Alfabetem chorwackiego jest łacinka, niemniej od wieków pielęgnowana je w Chorwacji tradycji zapisu głagolicą kanciastą – najstarszym pismem słowiańskim, który miał pełnić rolę pisma liturgicznego, jednak szybko został zastąpiony cyrylicą. Napisy głagolicą można spotkać po dziś dzień np. w miejscowości Hum.

JĘZYK BOŚNIACKI

bihJęzyk używany przez Boszniaków, czyli muzułmanów bośniackich. Przyjmuje się, że językiem bośniackim posługuje się ok. 2 milionów osób, nie tylko na terenie Bośni i Hercegowiny, ale również w rejonie serbskiego Sandžaku zamieszkałego przez muzułmanów. Od czasu rozpadu Jugosławii trwają prace nad jego kodyfikacją – od drugiej połowy lat 90-tych XX wieku systematycznie wydawane są słowniki i podręczniki do gramatyki języka bośniackiego. Do zapisu stosuje się alfabet łaciński.

Bośniacki oparty jest na dialekcie sztokawskim, zaś w zakresie leksyki plasuje się pomiędzy językiem chorwackim a serbskim – równorzędnie funkcjonują w nim leksemy, które charakterystyczne są bądź dla język serbskiego, bądź dla chorwackiego. Jak na ten moment język bośniacki jest najsłabiej opracowanym językiem w porównaniu do pozostałych języków powstałych po rozpadzie serbsko-chorwackiego.

JĘZYK SŁOWEŃSKI

Język urzędowy Republiki Słowenii, jeden z języków Unii Europejskiej. Spokrewniony z dialektem kajkawskim języka chorwackiego. Posługuje się nim ok. 2,5 miliona użytkowników.

Słoweński obfituje w dialekty, można wyodrębnić 46 narzeczy o różnym stopniu podobieństwa, podzielonych na 7 grup: dialekty karynckie, przymorskie, rowtarskie, goreńskie, doleńskie, styryjskie i panońskie. Na ogół wzajemne zrozumienie użytkowników różnych narzeczy nie sprawia większych problemów. Standardowy słoweński jest używany przede wszystkim urzędowo i w wystąpieniach publicznych.

http://www.zztp.pl